Vikten av god kreditvärdighet

De flesta känner till att det är mycket bra att ha en god kreditvärdighet. Utan det blir det svårt att till exempel låna pengar eller stå som förstahandsgäst på ett hyreskontrakt. Men vad är det egentligen som påverkar kreditvärdigheten? Och hur bedöms den?

Kreditvärdighet kan, kort sagt, beskrivas som ett mått på ens förmåga att betala av skulder. Det handlar inte bara om lån, utan kan till exempel handla om fakturor. Den som använder måttet är sällan låntagaren, utan det är kreditgivaren som har det som ett redskap i sin riskbedömning. En borgenär som ger kredit till någon med hög kreditvärdighet anses generellt ta en relativt låg risk. Om låntagaren däremot har en låg kreditvärdighet är det en högre risk som kreditgivaren tar.

Vilka nivåer finns det?

  • AAA. Den bästa kreditvärdigheten. Här bedöms man ha en oerhört god kapacitet att betala lån och/eller skulder.
  • AA. AA är bara marginelt sämre än trippel-a. Här bedöms man fortfarande ha en mycket god kreditvärdighet.
  • A. Här anses man ha en god kapacitet att möta finansiella åtaganden.

I den här ordningen fortsätter det, med BBB, BB, B, CCC, CC, C ända ner till D. Flest A:n vinner, helt enkelt.

Hur kan man själv förbättra sin kreditvärdighet?

Som finansportlen Kreditkoll.nu skriver, finns det flera faktorer som avgör ens kreditvärdighet. Till exempel:

  • Din årsinkomst.
  • Om du har betalningsanmärkningar, och i så fall hur många (och hur mycket)
  • Antal UC-förfrågningar

Att det görs kreditupplysningar är inget som går att komma undan. Det här är stadgat i lagboken. En kreditgivare som ingår i ett låneavtal med dig bryter alltså mot lagen om ingen kreditprövning görs. Sedan är det också till stor hjälp för banken, och kan vara det för dig också. Ju bättre kreditvärdighet du har, desto större chans har du till att få bättre ränta på lånet. Givetvis appliceras samma princip, även om det omvända gäller. Har du en dålig kreditvärdighet finns en risk att du får en hög ränta – eller inget lån alls.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *