Låneförmedlarna jämför för få långivare!?

jämföra

De flesta låneförmedlare i Sverige anger på sin hemsida att de jämför ca 15-25 långivare. De flesta skriver även att de jämför långivare som accepterar betalningsanmärkningar. Med så många olika långivare bör väll alla kunna bli erbjuden ett lån och detta genom en jämförelse som håller nere räntan? Nej, verkligheten är en annan.

De största låneförmedlarna jämför ca 25 långivare men när man granskar hur många av dessa som accepterar betalningsanmärkningar så är det antalet förvånansvärt litet. Oftast handlar det om 3-6 st. Genom att använda någon av dessa tjänster kan det alltså innebära att 20 långivare jämförs som inte accepterar anmärkning och 5 långivare jämförs som accepterar detta. Därmed är det tydligt att dessa jämförelsetjänster inte är så breda som de vid en första anblick kan antyda.

Lägre ränta med större jämförelse

Den stora fördelen med låneförmedlare är just att många långivare ställs mot varandra så man lättare hittar en passande räntenivå. Det finns alltså en fördel i att jämföra många långivare. Men via en låneförmedlare handlar det oftast bara om ca 5 långivare. Utbudet av långivare som accepterar betalningsanmärkningar är betydligt större än så. En jämförelse av Lenders.se visar att det handlar om närmare 20 – 25 aktörer. Då har inte den jämförelsen ändå tagit med exakt alla olika aktörer inom denna bransch.

Det finns flera olika vägar att gå för att jämföra räntor och hitta det lån som passar bäst. Att gå via låneförmedlare har sin fördel i att det är enkelt då bara en ansökan skickas in och svar kan fås från flera olika banker. Men nackdelen är just att utbudet inte alltid är så stort. Hos de större låneförmedlarna handlar det alltså om ca 5 långivare.

Den andra vägen är att jämföra på egen hand. Det betyder att flera långivare behöver kontaktas, flera låneansökningar skickas in osv. En omständigare väg men samtidigt en väg som gör att betydligt fler aktörer kan ställas mot varandra. Man väljer även själv vilka som ska kontaktas helt på egen hand.

Vilken väg som är bäst beror på vad som prioriteras. Bara man är medveten om vad de olika valen innebär.

Vikten av god kreditvärdighet

Kreditvärdighet

De flesta känner till att det är mycket bra att ha en god kreditvärdighet. Utan det blir det svårt att till exempel låna pengar eller stå som förstahandsgäst på ett hyreskontrakt. Men vad är det egentligen som påverkar kreditvärdigheten? Och hur bedöms den?

Kreditvärdighet kan, kort sagt, beskrivas som ett mått på ens förmåga att betala av skulder. Det handlar inte bara om lån, utan kan till exempel handla om fakturor. Den som använder måttet är sällan låntagaren, utan det är kreditgivaren som har det som ett redskap i sin riskbedömning. En borgenär som ger kredit till någon med hög kreditvärdighet anses generellt ta en relativt låg risk. Om låntagaren däremot har en låg kreditvärdighet är det en högre risk som kreditgivaren tar.

Vilka nivåer finns det?

  • AAA. Den bästa kreditvärdigheten. Här bedöms man ha en oerhört god kapacitet att betala lån och/eller skulder.
  • AA. AA är bara marginelt sämre än trippel-a. Här bedöms man fortfarande ha en mycket god kreditvärdighet.
  • A. Här anses man ha en god kapacitet att möta finansiella åtaganden.

I den här ordningen fortsätter det, med BBB, BB, B, CCC, CC, C ända ner till D. Flest A:n vinner, helt enkelt.

Hur kan man själv förbättra sin kreditvärdighet?

Som finansportlen Kreditkoll.nu skriver, finns det flera faktorer som avgör ens kreditvärdighet. Till exempel:

  • Din årsinkomst.
  • Om du har betalningsanmärkningar, och i så fall hur många (och hur mycket)
  • Antal UC-förfrågningar

Att det görs kreditupplysningar är inget som går att komma undan. Det här är stadgat i lagboken. En kreditgivare som ingår i ett låneavtal med dig bryter alltså mot lagen om ingen kreditprövning görs. Sedan är det också till stor hjälp för banken, och kan vara det för dig också. Ju bättre kreditvärdighet du har, desto större chans har du till att få bättre ränta på lånet. Givetvis appliceras samma princip, även om det omvända gäller. Har du en dålig kreditvärdighet finns en risk att du får en hög ränta – eller inget lån alls.