Så får du lägre ränta

jämför ränta

När en låneansökan skickas in till en bank gör de en kreditbedömning och avgör vilken ränta de kan erbjuda på lånet. Som konsument är det bara att godkänna räntenivån eller välja att inte teckna lånet – eller? Nej, att låta banken styra är fel väg. Ta själv initiativet och jobba för att få ner räntenivån. Det är lättare än många tror att pressa räntan på privatlånet.

Börja med att kontakta minst 10 olika banker samt olika kreditbolag. Allt för många anser att man ”jämfört flera alternativ” när man kontaktat sin egen bank samt två andra banker. Men utbudet är extremt stort och att jämföra hela 10 alternativ innebär ändå att man bara jämfört en bråkdel av de aktörer som finns på marknaden. Enklaste vägen är att använda en låneförmedlare. Dessa hjälper gratis till med att jämföra olika alternativ. Via exempelvis Lendo kan man jämföra hela 25 aktörer.

Nästa steg bör alltid vara att kontakta den egna banken. Med lönekonto, sparande och kanske andra lån går det ibland att få rejäla rabatter på privatlånet.

Nu bör man även vara medveten om att beloppet även styr räntan på ett tydligt sätt. En person som vill låna 8 000 kr kommer få betydligt högre ränta än den som vill låna 30 000 kr. Inte så oväntat eftersom låneföretag tjänar på att låna ut större belopp. Som låntagare bör man alltså se över om lånesumman kan höjas så att man även betalar av alla andra lån och krediter som man har. Ett ytterligare alternativ är att ansöka om ett lån på 30 000 kr men sedan återbetala 22 000 kr direkt när pengarna betalats ut. Förutsatt att det är bara 8000 kr man behöver. Banken får nämligen inte höja räntan för att långivaren återbetalar snabbt.

Generellt ska man försöka låna över 20 000 kr eftersom flera långivare har detta som lägsta gräns för lånebelopp. Genom att välja lägre belopp kan dessa inte vara med i jämförelsen och man jämför då enbart aktörer med betydligt högre ränta.

Sista steget är att eventuellt välja medlåntagare. Det betyder därmed att två personer är skrivna på lånet och därmed kan banken sänka räntan något. Detta utifrån att de känner sig tryggare att pengarna verkligen kommer att betalas tillbaka. De har nämligen rätten att kräva tillbaka pengarna från bägge dessa personer som står på låneavtalet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *