Re:member Flex förbättras och utmanar More

I september publicerade vi artikeln ”Flex eller More – Vad ger mest tillbaka?” där slutsatsen blev att Re:member More oftast ger mest tillbaka till kortägaren. Detta genom bonusprogrammet som ger 1% på alla inköp. Nu har däremot Flex uppdaterats och kortet förbättrats på flera punkter. Detta till den grad att Flex blir en tydlig utmanare till More.

Bonus på E-handel och Reseförsäkring

Det är på två punkter som Re:member valt att förbättra kortet Re:member Flex. Första punkten är dess reseförsäkring. Tidigare ingick det inte några försäkringar alls på Flex vilket var en av orsakerna att More samlade på sig fler poäng i jämförelsen korten i mellan.

Från och med första mars ingår alltid reseförsäkring. Genom att betala en resa med kortet aktiveras försäkringen och skulle exempelvis flyget bli försenat eller om kortägaren är med om en olycka kan ersättning betalas ut. Eftersom avbeställningsskydd ingår och kortet är gratis kan det alltså tecknas enbart för att få avbeställningsskydd och reseförsäkring till kommande resa utan att det kostar någor.

Den största förändringen är däremot Re:member Reward. Det är ett återbäringsprogram som enbart ingår på Flex och alltså inte på Re:member More. Re:member har slutit avtal med ca 200 E-butiker och skapat ett återbäringsprogram som gör att kortägaren får tillbaka pengar i de fall som inköp sker i någon av dessa butiker. Hur stor återbäringen är varierar mellan de olika butikerna men är vanligtvis på 3-10 %.

Genom att klicka på en unik butikslänk på Re:members hemsida blir man omdirigerad till denna butik varpå köpet genomförs som vanligt. Det är sedan noga att betalningen sker med kreditkortet. Vid betalning ges nämligen inte någon rabatt. När sedan fakturan kommer från Re:member kommer det specificeras vilken återbäring som tjänats in under månaden. En summa som därmed dras bort från kreditkortets fakturabelopp.

Vilket kort ger mest tillbaka?

När Flex nu uppdaterats är det inte lika uppenbart vilket kort som ger mest tillbaka till kortägaren. Re:member More har årsavgift men i gengäld ingår den allmänna bonusen på 1 % på samtliga inköp samt mer försäkringar än bara reseförsäkringen. Re:member Flex har ingen årsavgift och ger vanligtvis 3-10 % återbäring på alla inköp som sker online. Den har även reseförsäkring.

En person som ofta köper online kan alltså lätt spara på att välja Flex. Detta eftersom återbäringsnivån är betydligt högre än de 1 % som Re:member More ger. Handlar man däremot mer sällan online eller har behov av ett större försäkringsskydd kan Re:member More vara ett bättre alternativ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *